Hedehøg 2018
Den 12-5 Gånsager (3 par over den samme rugmark.)
den 17.- 6 - Ribe Holme
Den 17-6 - rede med 5 æg ved Fole dambrug/Fladsåen
den 24-6 fladsåen/Fole Dambrug
den 29-6 Jedsted enge
den 3-7- Ø. Gasse
den 8-7- Hjortlund
den 8-7 - Ø. Gasse
den 23-7- Gånsager
den 3-8- Gånsager